Kontakt os

Kontakt Lotte Julin Bock for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Lotte Julin Bock
8740 3412
ljb@gls-a.dk

Kompetencefonden HK

Kompetencefonden HK

 

Kompetencefonden yder støtte til uddannelser fra folkeskolens afgangsprøver til diplomgrader. Støtten udgør som udgangspunkt 200 kr. pr. time fratrukket eventuel offentlig løntabsgodtgørelse SVU/VEU, som du som virksomhed skal søge særskilt. Ved deltagelse i AMU-kurser, dækker fonden også AMU deltagergebyret.

Kompetencefondene yder efter en individuel vurdering i fondens bestyrelse støtte til private kurser. Du kan til enhver tid kontakte Konsulenttjenesten, hvis du har set et privat kursus og gerne vil vide, om du kan få tilskud til det.

For private, interne kurser i landbrugets rådgivningsvirksomheder og i DLBR-regi yder Kompetencefonden et tilskud på 100 kr. pr. time.

Kompetencefonden er etableret som følge af overenskomsten indgået mellem HK/Privat og GLS-A i 2008. Som virksomhed har du betalt et bidrag til fonden på 1.028 kr. i 2019 pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder under overenskomsten. Bidragene er fondens økonomiske grundlag for at kunne yde støtte til kurser og efteruddannelse.

Ansøgningsfristen er 12 måneder regnet fra sidste kursusdag.

Kompetencefonden 3F og Dansk Metal

Sådan får du udbetalt tilskud

Kompetencefonden udbetaler et tilskud, når en uddannelse eller et kursus er afsluttet. Medarbejderen får løn udbetalt af virksomheden.

Virksomheden får refusion i form af offentlig løntabsgodtgørelse og løntabsgodtgørelse fra Kompetencefonden. I forbindelse med Diplomkurser, HD-kurser og Akademikurser refunderer fonden det fulde deltagergebyr, som vi forventer udgør max 10.000 kr. pr. modul.

Vi skal have dokumentation for bestået eksamen. Bruger en medarbejder arbejdstid til uddannelse, yder Kompetencefonden sædvanligt løntilskud.

Tilskud til elever

Som noget nyt kan virksomhederne også søge tilskud til elever, der deltager i efteruddannelse og kurser.

Er du elev, kan du deltage i uddannelse i fritiden i samme omfang og på samme vilkår som øvrige medarbejdere under overenskomsten.

Der er tale om en forsøgsordning, som løber til udgangen af overenskomstperioden 28. februar 2021.

Aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse er for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Ved at lave en aftale kan du som medarbejder opspare selvvalgt uddannelse gennem 3 år med henblik på, at dette indgår i en plan for aftalt uddannelse.

Som virksomhed betaler du fuld løn under uddannelse, når Kompetencefondene afholder udgifterne. Det øger muligheden for at aftale og planlægge længerevarende uddannelsesforløb end de normale 2 ugers selvvalgt uddannelse årligt. Forsøgsordningen træder i kraft 1. september 2018 og løber til udgangen af overenskomstperioden 28. februar 2021.