Kontakt os

Kontakt Bill Vernegren for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Bill Vernegren
20 13 87 89

bive@gls-a.dk

Kompetencefonden HK

Kompetencefonden HK

 

Kompetencefonden yder støtte til kurser og uddannelsesforløb fra folkeskolens afgangsprøver til diplomgrader. Støtten udgør som udgangspunkt op til 225 kr. pr. time fratrukket eventuel offentlig løntabsgodtgørelse SVU/VEU, som virksomheden skal søge særskilt. Ved deltagelse i AMU-, akademi- og diplomkurser dækker fonden også deltagergebyret.

Kompetencefondene yder efter en individuel vurdering i fondens bestyrelse støtte til øvrige kurser. Således ydes refusion for både løn og gebyr for øvrige kvalitetskurser, som fx kursusudbuddet ved Teknologisk Institut. For afklaring af tilskudsmuligheder til et specifikt kursus, kontakt Konsulenttjenesten.

For private, interne kurser i landbrugets rådgivningsvirksomheder og i DLBR-regi yder Kompetencefonden et tilskud på 100 kr. pr. time.

Kompetencefonden er etableret som følge af overenskomsten indgået mellem HK/Privat og GLS-A i 2008. Som virksomhed betaler du et bidrag til fonden på 1.110 kr. i 2023 pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder under overenskomsten. Bidragene er fondens økonomiske grundlag for at kunne yde støtte til kurser og efteruddannelse.

Ansøgningsfristen er 12 måneder regnet fra sidste kursusdag.

Kompetencefonden 3F og Dansk Metal

Sådan får du udbetalt tilskud

Kompetencefonden udbetaler et tilskud, når en uddannelse eller et kursus er afsluttet. Medarbejderen får løn udbetalt af virksomheden.

Virksomheden får refusion i form af offentlig løntabsgodtgørelse og løntabsgodtgørelse fra Kompetencefonden. I forbindelse med Diplomkurser, HD-kurser og Akademikurser refunderer fonden det fulde deltagergebyr. Dog max 12.000 kr. pr. modul.

Bruger en medarbejder arbejdstid til uddannelse, yder Kompetencefonden sædvanligt løntilskud.

Tilskud til elever

Der ydes ikke refusion fra kompetencefonden for elevers deltagelse i kurser.

Aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse er for medarbejdere med 2 måneders anciennitet. Ved at lave en aftale kan du som medarbejder opspare selvvalgt uddannelse gennem 3 år med henblik på, at dette indgår i en plan for aftalt uddannelse.

Som virksomhed betaler du fuld løn under uddannelse, når Kompetencefondene afholder udgifterne. Det øger muligheden for at aftale og planlægge længerevarende uddannelsesforløb end de normale 2 ugers selvvalgt uddannelse årligt.