Kontakt os

Kontakt Bill Vernegren for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Bill Vernegren
20 13 87 89

bive@gls-a.dk

Modul- og forløbsplan
Tilbage til oversigten

Branchenetværk og uddannelse i ét

Uddannelsesdagene forgår hos UCL på Fyn og du får derfor et netværk af medstuderende fra hele landet, som du følges med under uddannelsen. De løbende caseopgaver tager udgangspunkt i din hverdag og du vil derfor få umiddelbart udbytte af det teoretiske stof, når du imellem kursusdagene omsætter teorien til din praksis.

6 moduler over 3 år

Uddannelsen består af 6 moduler fordelt over 3 år, og du har mulighed for at vælge mellem tre fagretninger, som gennemføres som et speciale. Ved uddannelsesopstart lægger du en forløbsplan i samarbejde med den virksomhed, du er ansat i. Du kan vælge mellem disse fagretninger:

 • Salgsledelse
 • Teamledelse og Anvendt økonomi

KOMMUNIKATION I PRAKSIS

Her etableres netværket mellem de studerende på holdet og den første erfaring med kobling af teori/praksis skabes på dette modul, hvor kommunikation er i fokus.

Se datoer
Se mere

8 uger

Kursusdage for Kommunikation i Praksis 2024

 • 02.09 | Undervisning dag 1
 • 03.09 | Undervisning dag 2
 • 16.09 | Undervisning dag 3
 • 17.09 | Undervisning dag 4
 • 30.09 | Undervisning dag 5
 • 01.10 | Undervisning dag 6
 • 07.10 | Undervisning dag 7
 • 08.10 | Undervisning dag 8
 • Uge 41/42 | Mulighed for vejledning – online eler via telefon
 • 21.10 | Aflevering af opgave
 • 28.10 | Eksamen
 • 29.10 | Eksamen
 • Planlægnings- og formidlingsværktøjer, herunder præsentationsteknik
 • Konflikthåndtering
 • Mødekommunikation og samtaleværktøjer

LEDELSE I PRAKSIS

På dette modul er ledelsesfokus dominerende og sammenholdet blandt deltagerne er i trygge og veletablerede rammer. Det giver et godt afsæt for læring og erfaringsudveksling.

Se datoer
Se mere

8 uger

Kursusdage for Ledelse i Praksis 2025

 • 06.01 | Undervisning dag 1
 • 07.01 | Undervisning dag 2
 • 20.01 | Undervisning dag 3
 • 21.01 | Undervisning dag 4
 • 03.02 | Undervisning dag 5
 • 04.02 | Undervisning dag 6
 • 17.02 | Undervisning dag 7
 • 18.02 | Undervisning dag 8
 • 18.02 | Mulighed for vejledning – online eller via telefon
 • 26.02 | Aflevering af opgave
 • 03.03 | Eksamen
 • 04.03 | Eksamen
 • Motivations- og relationsskabelse
 • Effektiv ledelseskommunikation
 • Læring og medarbejderudvikling
 • Forandringsledelse

2. ÅR

INNOVATION I PRAKSIS

Her kommer blandt andet robotteknologi og automatisering i branchen i fokus. Innovation er nøgleordet for modulet og caseopgaven i dette modul kræver nytænkning.

Se datoer
Se mere

8 uger

Kursusdage for Innovation i Praksis 2023

 • 21.09
 • 28.09
 • 29.09
 • 05.10
 • 12.10
 • 25.10
 • 02.11
 • 07.11 (projektaflevering)
 • 14./15.11 (eksamen)
 • Innovationsprocessens faser forskellige typer for innovation, samt hvordan man organiserer dem i hverdagen
 • Kreative metodikker og organisering af innovation
 • Teamledelse og formidling
 • Faget vil rette sig specifikt mod branchens nuværende og potentielle udviklingsbehov og vil rumme elementer af robotteknologi og automation

LEAN LEDELSE I PRAKSIS

Fokus er tilbage på Ledelse i en Lean-kontekst på dette modul, der giver deltageren mulighed for at bringe Lean-tilgangen ind i virksomheden. Eller at styrke den, hvis Lean allerede er anvendes i virksomheden.

Se datoer
Se mere

8 uger

Kursusdage for Lean Ledelse i Praksis 2024

 • 05.01
 • 11.01
 • 19.01
 • 25.01
 • 02.02
 • 08.02
 • 09.02
 • 22.02 (projektaflevering)
 • 29/2 +01.03(eksamen)
 • Lean-ledelse, herunder ledelsesfilosofi, modeller, metoder og processer
 • Inddragelse af medarbejderne
 • Implementering af Lean i administration eller produktion

3. ÅR

FAGRETNING GENNEMFØRES SOM ET SPECIALE

 • Salgsledelse
 • Teamledelse og Anvendt Økonomi
 • Se datoer
  Se mere

8 uger

Datoer er endnu ikke fastlagt.

FAGRETNING 1 – SALGSLEDELSE

 • Salgsledelse og salgslederens ledelsesstil
 • Salgslederens rolle og opgaver
 • Salgets planlægning, opstilling af KPI’er og opfølgning
 • Markedspotentiale og strategi

FAGRETNING 2 – TEAMLEDELSE OG ANVENDT ØKONOMI

Teamledelse

 • Teamkultur og kulturelle barrierer
 • Dynamik mellem teamets individer
 • Feedback og feedforward
 • Lederens rolle og forhold til teamet

Anvendt Økonomi

 • Økonomistyring
 • Investering
 • Finansering

AFGANGSPROJEKT

Afgangsprojektet udarbejdes med udgangspunkt i en case som er aftalt mellem virksomhed og deltager. Modulet består blandt andet af skriveworkshops og projektvejledning.

Se datoer
Se mere

8 uger

Datoer endnu ikke fastlagt.

 • Metode og brainstorm på problemformulering
 • Fastlæggelse af problemformulering og færdig disposition
 • Skriveworkshops
 • Opsamling på teori og forberedelse til mundtlig eksamen