Kontakt os

Kontakt Lotte Julin Bock for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Lotte Julin Bock
8740 3412
ljb@gls-a.dk

Samarbejdsudvalget baner vejen

31 januar 2020

I en trivselsundersøgelse tilkendegav medarbejdere på Hornsyld Købmandsgård, at de ønskede mere kompetenceudvikling. Ønsket stemte overens med perspektivet hos direktionen og en proces blev sat i gang.

 

Hornsyld Købmandsgård er et navn, der kan lyde beskedent, hvilket bestemt ikke er realiteten. Der er nemlig tale om en grovvarevirksomhed, som siden 1932 har udviklet sig, og i dag omfatter afdelinger for både agro, trælast og olie. Med andre ord en virksomhed, der har mange medarbejdere og mange medarbejdere med en høj anciennitet. Det at udvikle sig i takt med de forandringer, der sker i verden, er et stort fokus i virksomheden. Ikke blot i direktionen er man enige om, at det kræver uddannelse. Medarbejderne har samme holdning.

En trivselsundersøgelse gennemført i 2019 viste nemlig, at rigtigt mange medarbejdere på Hornsyld Købmandsgård ønsker at blive fagligt dygtigere. Det ser man i virksomheden som en fantastisk mulighed for, at man kan lægge en langsigtet uddannelsesstrategi, som gavner både drift og trivsel. Noget man ikke er bange at omtale som en total win-win.

Fælles afsæt for uddannelse

Selvom uddannelse ikke er nyt på Hornsyld Købmandsgård, havde man brug for en ny start. En indsats, der skulle involvere hele virksomheden. Afsættet var derfor, at samle leder- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget til en dag med kompetenceudvikling på dagsordenen. Dagen var startskuddet til at arbejde med langsigtet planlægning. Udvalget skulle blandt andet definere rammerne for indsatsen og også tale om tabuer, barrierer, ønsker og behov.  Samtidig gennemførte medlemmerne af samarbejdsudvalget en screening i læsefærdigheder for at gå forrest og vise kollegerne, at ” det er der ingen ben i”. En screening er en afklaring af færdigheder inden for fx læsning, og er afgørende for at kunne sætte ind med de rigtige kurser.

– Når processen skydes i gang i samarbejdsudvalget og repræsentanter fra hele virksomheden er med til at sætte retningen for uddannelsesstrategien, giver det det optimale afsæt for en vellykket proces, lyder det fra Lotte Julin Bock, der er konsulent for efter- og videreuddannelse i Den Grønne Konsulenttjeneste.

Som i mange andre virksomheder har den teknologiske udvikling gjort sit indtog på Hornsyld Købmandsgård. Netop det kalder på kursus- og kompetenceudvikling. Har man svært ved læse, skrive og regne kan det dog være en barriere for at gennemføre en faglig kompetenceudvikling. Fokus er derfor i første omgang på grundlæggende færdigheder, som gør alle medarbejdere klar til næste step med kurser indenfor de enkelte fagområder.

– Dagen med samarbejdsudvalget og også Netværkslokomotivet, som netop har erfaring med at nedbryde tabuer omkring læse-, skrive- og regnefærdigheder, handlede derfor også om at få nedbrudt nogle barrierer. At få flyttet snakken om, at man har vanskeligt ved noget fra at være et tabu til, at det er en helt legitim udfordring, som man kan få hjælp til, lyder det fra Lotte Julin Bock.

Så startskuddet har lydt på Hornsyld Købmandsgård. Man tager nu hul på at arbejde med langsigtet uddannelsesplanlægning, der rammer ind i virksomhedens strategi og og den teknologiske udvikling generelt. Med startskuddet i samarbejdsudvalget, er alle motiverede og finder en tryghed i det, de skal i gang med.