Kontakt os

Kontakt Bill Vernegren for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Bill Vernegren
20 13 87 89

bive@gls-a.dk

Særligt til Greenkeepere

10 januar 2020

God ledelse resulterer i udvikling, øget medarbejdertilfredshed og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Derfor vil en dygtig leder styrke virksomheden gennem sit arbejde med sine medarbejdere.

 

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland danner rammer om en lederuddannelse målrettet det grønne område. Anlægsgartnere, gravere, greenkeepere, groundsmen og kirkegårdsmedarbejdere med lederansvar får gennem kurset en solid værktøjskasse til anvendelse i den daglige ledelse.

Læs hvordan Niklas har fået fyldt værktøjskassen op som leder og føler sig bedre rustet i deres daglige arbejde.

Redskaber til at takle dagens udfordringer

Niklas deltog i den grundlæggende lederuddannelse med opstart i december 2018.

Niklas blev sammen med sin chef enig om, at den grundlæggende lederuddannelse vil gavne ham som mellemleder med henblik på nuværende og fremtidige opgaver:

”Når chefen holder sommerferie, så er det mig, der fører dirigentstokken. Det kræver ekstra redskaber for at takle de nye opgaver, det medfører,” fortæller Niklas.

Sådan optimerer du samarbejdet med dine medarbejdere

Som leder har du ansvaret for dine medarbejdere, så den grundlæggende lederuddannelse har fokus på blandt andet DISC og personprofiler som ledelsesværktøj. Niklas fandt dette særligt nyttigt og interessant. Niklas forklarer: ”DISC har givet mig et stort indblik i egne styrker og svagheder samt en forståelse for, hvordan mennesker reagerer og agerer. Det er vigtigt, for hvis man ønsker at lede andre, så skal man forstå, hvem man selv er som person.”

”Alle vil have gavn af at tage den her uddannelse!”

Niklas havde frygtet, at kurset ville være kedeligt, men ”alt i kurset har jeg kunne relatere til mine egne arbejdsopgaver og ansvarsområder, så det har tværtimod været meget spændende.” Det skyldes, at alle deltagerne på uddannelsen arbejder inden for det grønne område, og de derfor har mange fælles erfaringer og situationer som kan bruge som eksempler i undervisningen.

Niklas mener, at lederuddannelsen er spændende at deltage i for alle, da man lærer meget om sig selv. Han uddyber, at uddannelsen især er rettet mod de, der har fremtidstanker eller ambitioner om at få medarbejderansvar, fx som chefgreenkeeper.

Vil du med på næste hold?

Klik ind på kurser og find næste holdopstart.

Vil du vide mere om lederuddannelsen? Kontakt Annie Sønderby på tlf. 2120 7196 eller ansb@amunordjylland.dk

Niklas Krog Fischer

  • Uddannet Greenkeeper hos Sandmoseskolen i 2013
  • Mellemleder i Roskilde Golfklub
  • 26 år