Kontakt os

Kontakt Bill Vernegren for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Bill Vernegren
20 13 87 89

bive@gls-a.dk

Planteforædling er tilbage på skoleskemaet

09 marts 2020

Danmark har traditionelt stået stærkt inden for planteforædling, men de seneste årtier har molekylærbiologi fortrængt det stolte håndværk. Direktør Ole Johansen fra DeSeed på Fyn kunne ikke få sine gartnere efteruddannet i klassisk planteforædling, men så kom han i kontakt med Den Grønne Konsulenttjeneste.

 

Af: Thoma La Cour, Foto: Pixabay

Ole Johansen vendte hjem til Danmark i 2018 efter syv år i Asien hos en international aktør inden for såsæd. Han skulle være direktør i den nystartede, danske afdeling af Hong Kong-virksomheden DeSeed. I den danske afdeling satser man i første omgang udelukkende på forædling af spinat. Hjemkomsten blev lidt af en brat opvågnen for den erfarne agronom.

”Danmark har en stolt historie inden for klassik planteforædling, men meget af det, jeg lærte på Landbohøjskolen i 1980’erne, er nedprioriteret, hvor undervisning i molekylærbiologi dog fortsat står stærkt. Selvom den traditionelle planteforædling i kombination med de nye molekylærbiologiske teknikker er påkrævet for at forædle nye sorter,” siger Ole Johansen.

Vigtig knowhow

Han havde et stort behov for at efteruddanne sine to dygtige gartnere i traditionel planteforædling.

”Vores virksomhed er ikke så stor i markedet, og vi er oppe mod internationale giganter. Så hvis vi skal klare os godt, skal vi være stærke på kvalitet og knowhow,” siger Ole Johansen.

På sigt er det planen at ansætte flere dygtige planteforædlere i virksomheden på Fyn, men i mellemtiden er der behov for at gøre de øvrige nøglemedarbejdere stærke på området. Gartnerne hos DeSeed er dygtige til deres fag, men de vidste kun lidt om planteforædling. Ole Johansen kiggede sig omkring og kontaktede mulige kursusudbydere, men han kunne ikke finde et brugbart uddannelsestilbud inden for landets grænser.

”Jeg fandt et kursus i Holland, men da det var arrangeret på alle fredage i to vinterhalvår, var det en umulighed. Jeg kunne jo ikke sende mine gartnere til Holland så mange gange,” siger Ole Johansen.

Den Grønne Konsulenttjeneste hjalp projektet i gang

Ole Johansen var i kontakt med kursusudbyderen i Holland, og da der var en gensidig interesse i at få kurset til Danmark, påtog Ole Johansen sig rollen som mellemmand. Han kontaktede Teknologisk Institut for at høre, om de kunne facilitere en dansk version af kurset. Instituttet udtrykte skepsis, fordi det krævede 14 deltagere at gøre det rentabelt, og Ole Johansen kunne kun stille med de første to. Var der overhovedet et tilsvarende behov i andre virksomheder?

Ole Johansen havde også driften af en virksomhed at tage sig af, så han havde ikke umiddelbart mulighed for at gøre mere ved det. Det kom først rigtig gang i hjulene, da Den Grønne Konsulenttjeneste kom på banen, og Teknologisk Institut blev gjort opmærksom på, at det var muligt at hente penge i kompetencefonden til kurset og løntilskud. I samarbejde med Den Grønne Konsulenttjeneste fik Teknologisk Institut sat tre kursusdage på skinner med faglig sparring fra kursusudbyderen i Holland.

”De første tre kursusdage blev markedsført på Teknologisk Instituts hjemmeside trekvart år før, det løb af stablen, fordi man mente, at det ville tage tid at få deltagere nok. Efter 14 dage var det overtegnet. Så der var helt klart et behov,” siger Ole Johansen.

Behov for flere kurser

De to gartnere fra DeSeed fik følgeskab af tyve medarbejdere fra andre virksomheder, og responsen efter de fire kursusdage var ganske overvældende.

”Jeg har aldrig før set danske kursister, der gik op og takkede underviseren med så mange anerkendende ord. Jeg talte med flere assistenter, der havde arbejdet med planteforædling i 30 år uden rigtig at forstå, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Med kurset fik de en langt bedre helhedsforståelse,” siger Ole Johansen.

Han er i gang med den samlede evaluering sammen med Teknologisk Institut og Den Grønne Konsulenttjeneste. Ole Johansen ser de første tre kursusdage som en rigtig god begyndelse på en længere proces, der skal styrke planteforædlingen i Danmark.