Kontakt os

Kontakt Bill Vernegren for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Bill Vernegren
20 13 87 89

bive@gls-a.dk

Mette fravalgte skolebænken på fuld tid og blev trainee i stedet

23 november 2020

Tekst og foto: Thomas La Cour

Den Grønne Konsulenttjeneste hjalp til, da den nyudlærte gartner Mette Grove Poulsen fra Johansens Planteskole ønskede at styrke fagligheden uden at vinke farvel til agrene. Planteskolen sammensatte et toårigt traineeforløb, og DGKT hjalp til med uddannelsesdelen.

Nyudlært og hvad nu? Når en gartner er færdiguddannet, er der som oftest to muligheder: Find et arbejde i dit felt eller fortsæt på skolebænken. Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog er et naturligt valg, hvis du vælger den sidstnævnte mulighed. I løbet af to år bliver der fyldt på med teori, viden og faglighed på områder, der knytter sig til gartnerarbejdet.

Én løsning til to problematikker

26-årige Mette Grove Poulsen fra Give havde svært ved at se sig selv tilbage på skolebænken, da hun var nyudlært gartner hos Johansens Planteskole ved Børkop.

– Jeg lærer bedst, når jeg kan have hænderne i det, jeg skal have med at gøre. Så den type uddannelse bliver let for teoritung og abstrakt for mig. Men jeg kunne også godt se, at hvis jeg fik job som gartner nu, ville jeg måske gro fast og begrænse mine jobmuligheder i fremtiden, siger Mette Grove Poulsen.

Afdelingschef på Johansens Planteskole, Jette Post, stod med en anden problematik, der dog var nøje forbundet med Mettes overvejelser. I hele gartnerbranchen er det en udfordring at tiltrække og navnlig holde på de unge, når de er udlærte. Ganske mange videreuddanner sig og ender med at finde beskæftigelse i beslægtede brancher som konsulenter eller lignende.

– Jeg havde længe gået med overvejelser om, hvordan vi kunne gøre os mere lækre for de unge og synliggøre, at en uddannelse til gartner ikke nødvendigvis betyder, at man er bundet til fysisk arbejde resten af arbejdslivet. Der er mange andre muligheder, siger Jette Post.

Traineeforløb kombinerer teori og praksis

Jette Post kontaktede GLS-A, fordi hun kendte til Den Grønne Konsulenttjeneste og de muligheder for hjælp til uddannelsesforløb, arbejdsgiverorganisationen og fagbevægelsen sammen håndterer.

– En række af de største industrivirksomheder har lavet initiativer, der tjener til at holde på de unge, når de er færdigudlærte. Det er typisk trainee-forløb af varierende længde, så jeg tænkte, at vi måtte kunne lave noget lignende for gartnerfaget, siger Jette Post.

Den Grønne Konsulenttjeneste var begejstrede. For det traineeforløb, Johansens Planteskole havde på tegnebrættet, og så en mulighed for at brede ideen ud til resten af branchen. I samråd med Mette Grove Poulsens ønsker havde planteskolen sammensat et to årigt traineeforløb, der over fire semestre kombinerer teori og praksis. Den Grønne Konsulenttjeneste bidrog med uddannelseselementerne, så praksis kan kombineres med teoretisk viden. I løbet af de to år kommer Mette både omkring salgssupport, logistik, marketing, lageroptælling, forberedelse og afvikling af sæsonerne, ligesom hun hele tiden har mulighed for at tage nogle timer i marken, når den opgave trækker i hende.

Mulighed for ECTS-point

Under hele forløbet kan Mette få sparring og coaching hos Jette Post, og de fleste af traineeforløbets bestanddele foregår på planteskolen. Teorien kommer gennem de uddannelsestilbud, Den Grønne Konsulenttjeneste tilbyder, og de vil typisk bestå af enkeltfag på akademiniveau, som er ECTS-pointgivende.

– Hvis der er flere i branchen, der opretter trainee-forløb, kan man med tiden forestille sig netværk mellem de studerende, så Den Grønne Konsulenttjeneste kan tilbyde specialsyede kurser på erhvervsakademierne, siger Jette Post.

Mette Grove Poulsen er blandt andet glad for at prøve kræfter med salgssupporten, der giver hende mulighed for at udvikle evner, hun ikke vidste, hun havde. Salgssupporten er samtidig glad for at have en medarbejder på holdet, der har en praktisk erfaring fra produktionen. Det er altid sundt at få nye medarbejdere, som kan se hverdagens rutiner fra et nyt perspektiv.

– Jeg er virkelig glad for min rolle som trainee. Det langt mere fleksibelt end at hoppe tilbage på skolebænken, og forløbet passer meget bedre til mit behov for at lære med hænderne, siger Mette Grove Poulsen.