Kontakt os

Kontakt Bill Vernegren for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Bill Vernegren
20 13 87 89

bive@gls-a.dk

Kursus i operatørvedligehold med udgangspunkt i gartneriets egne maskiner

25 februar 2020

Når medarbejderne selv opdager mislyde og uregelmæssigheder ved maskinerne i tide undgås nedbrud

Tekst: Mathias Rolschau Rasmussen

Rosborg Gartneri om deres virksomhedstilpassede kursus i operatørvedligehold

Vi har talt med Trine Hannibalsen om, hvad hun og kollegerne fik ud af kurset

”Vi startede med at få en grundlæggende indførsel i el og elektronik. Derudover skulle vi lære at skrive vedligeholdelsesplaner, så der hele tiden er et overblik – så man på forhånd ved, f.eks. hvornår de forskellige maskiner skal rengøres. Det, vi også får ud af de vedligeholdelsesplaner, er, at vi bliver bedre rustet til at opdage fejl, førend de sker. Kurset koncentrerede sig meget om, at vi skulle lytte og lære maskinerne bedre at kende, sådan at vi kan reagere, hvis en maskine f.eks. begynder at lyde bare lidt anderledes.

Vi har f.eks. nogle meget lange transportbånd, hvor der sidder nogle små motorer, og hvis de begynder at have en lille form for mislyd eller begynder at smådryppe med olie, så kan vi handle på det og rapportere hurtigt. Så det har været en indførsel for mig og mine kollegaer, sådan at vi alle sammen har fået et udvidet indblik i de maskiner, som vi arbejder med i det daglige.

Rent praktisk blev vi på dagen delt op i to hold, og det var godt blandet, så vi kom omkring nogle forskellige arbejdsstationer. Man kunne virkelig mærke, at der blev taget ejerskab for maskinerne i gartneriet. Måden kurset på gartneriet var bygget op på fungerede rigtig godt.

Kurset bliver jo skræddersyet efter vores behov, da det jo finder sted på vores arbejdsplads og dermed tager udgangspunkt i de maskiner, som vi reelt arbejder med. Det er ikke et kursus i maskiner generelt – nej, det er et kursus i vores egne maskiner, og det opfylder jo vores behov 1:1.”

De nye typer kurser gennem Den Grønne Konsulenttjeneste falder på et tørt sted

”Jeg har igennem nogle år selv efterspurgt kurser, der har haft fokus på de automatiserede processer, fordi vi får flere maskiner i branchen, og det kræver derfor også flere kompetencer. Det har derfor været rigtig givtigt, at det nu i et samarbejde med Den Grønne Konsulenttjeneste og EUC Lillebælt har været muligt at påbegynde lige præcist det.

Og rigtig godt at vi i forbindelse med tilrettelæggelsen af kurset havde en dialog med folkene bag, hvor vi som nævnt fik det skræddersyet sådan, at der blev taget hensyn til vores dagligdag. Vi kan ikke tage folk ud af produktionen i f.eks. 14 dage – Men kurset fandt sted på vores arbejdsplads, og det fungerede bare lige efter hensigten. Det har vi simpelthen været så glade for.

Det var også spændende med en dag i robotternes tegn, hvor vi fik et indblik i, hvad f.eks. en robotarm kan og ikke kan i forhold til vores arbejdsgange. Det har været et rigtig godt forløb indtil videre, og vi har været virkelig glade for, at Den Grønne Konsulenttjeneste har skabt de her nye typer kursus. Nu har vi en bred og nødvendig viden om vores egne maskiner – og maskiner i det hele taget.