Kontakt os

Kontakt Lotte Julin Bock for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Lotte Julin Bock
8740 3412
ljb@gls-a.dk

Find kursus

Vælg din branche. Find relevante kurser og klik ”Tilføj til kursuskatalog”. Herefter kan du under “Kursuskatalog” se en liste med udvalgte kurser, som du kan printe og præsentere. Du kan hele tiden redigere i listen.

Her kan du se en oversigt over alle aktuelle og planlagte kurser. Ved kurser med et gult mærkat og teksten “Dato endnu ikke fastsat”, kan du skrive dig op ved at udfylde de påkrævede felter. Herefter vil du blive kontaktet for yderligere information.


Vis alle
Vis aktuelle kurser
Vis Idékatalog
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Miljøbevidsthed i industrien (3 dage)

Du lærer at reducer spild og affald i optimeringen af virksomhedens værdi- og ressourcestrømme samt handle miljømæssigt korrekt og indgå i processen med at sænke industrivirksomhedens miljøbelastning.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Sikker adfærd i produktionen (1 dag)

Du lærer om kommunikation og metoder til instruktion med feedback kan bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Håndtering af uheld og ulykker (3 dage)

Du lærer om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Tavlemøder (1 dag)

Du lærer at indgå i selvstyrende grupper som anvender tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde samt problemløsning og forbedringer i produktionen.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Intro til digitalisering – i produktionen (5 dage)

Du lærer at anvende virksomhedens digitale enheder som et naturligt værktøj i din jobfunktion, og viden om hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret og anvendt i en industriel produktion.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen (5 dage)

Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 LEAN principper, de 7 spildformer, kaizen, problemløsning og projektstyring til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse af produktionsdata (3 dage)

Du lærer at opsamle indtaste og bruge data i forskellige funktioner i en digitaliseret produktion samt vurdere data i forhold til egen jobfunktion og sikkerhed omkring data.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse standardiseret arbejde for operatører (2 dage)

Du lærer om Standard Work (standardiseret arbejde) som en metode til at optimere industrielle produktionsprocesser samt udarbejde en standardiseret procesbeskrivelse ”SOP’er).
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Lean support i produktionen (2 dage)

Du lærer at gennemføre Lean Workshops i finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild samt faciliter forbedringstiltag med PDCA(plan, do, check, act) og KAIZEN tavle.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion (3 dage)

Du lærer at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Omstillingseffektivisering for operatører (2 dage)

Du lærer at anvende f.eks. QRM eller SMED-metoden, til at effektivisere omstillingstiden med henblik på at opnå mindre seriestørrelser samt kortere gennemløbstider og færre varer-i-arbejde.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Systematisk problemløsning for operatører (2 dage)

Du lærer at bruge årsag-virknings diagramværktøjet til at analysere og prioritere produktions tekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse af 5-S modellen for operatører (2 dage)

Du lærer at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb ved anvendelse af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden 5-S (Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin).
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (1 dag)

Du lærer at planlægge en Lean produktionsoptimering ud fra de fem Lean principper og udvalgte Lean værktøjer.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Laboratoriearbejde for operatører (2 dage)

Du lærer om prøveudtagning, håndtere udtagne prøver, og udføre simple driftsanalyser samt anvende analyseresultaterne driftsmæssigt fejlfrit og vurdere, om der skal justeres i produktionsparametre.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Industrien LEAN kørekort (10 dage)

Du forstår effekten af LEAN og kan bidrage til at få LEAN processer til at køre i virksomheden. På de 10 dage lærer du at anvende de grundlæggende LEAN værktøjer i praksis mv.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (2 dage)

Du instrueres i L-AUS bestemmelserne og får opdateret din viden og færdigheder ved udførsel af L-AUS arbejde i produktionen samt vurdere el-sikkerhedsmæssige risici og fare med tilhørende førstehjælp.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Inspektion for operatører i procesindustrien (2 dage)

Du lærer at udføre rundering og inspektion af produktionsudstyr ved brug af sanser (se, lytte, lugte, føle) samt at skelne mellem typiske fejl, mangler og rapportere/dokumentere det udførte arbejde.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind. (2 dage)

Du lærer at betjene maskiner og produktionsudstyr sikkerhedsmæssigt korrekt ud fra viden om maskin- og el-sikkerhed. Du lærer også om anvendelse og funktion af beskyttelses- og sikkerhedsudstyr.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Produktionskemi for operatører (2 dage)

Du lærer at håndtere, opbevare og bortskaffe kemiske stoffer sikkerheds- og miljømæssig korrekt samt betydningen af faresymboler, risiko- og sikkerhedssætninger og tilhørende personlige værnemidler.
EUC Lillebælt
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Operatørvedligehold – MEKANISK intro (3 dage)

Du lære at udfører dagligt mekanisk vedligehold af simpelt produktionsudstyr ved hjælp af korrekt værktøj og enkle tegninger samt at rapportere og dokumentere det udførte arbejde mv.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Operatørvedligehold – AUTOMATIK intro (5 dage)

Du lærer at betjene og fejlfinde på en 3-faset motor installation og udføre simpelt vedligehold på pneumatik samt at udskifte sikringer og genindkoble termorelæ mv.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Kursuskatalog fra Erhvervsskolerne aars

Bliv inspireret af vores kurser, og kontakt os gerne på tlf. 9698 1071. http://www.erhvervsskolerne.dk/forside/veu
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Grundlæggende elektronik på mobile køretøjer 3

Deltageren vil lære principperne i spændingsregulering og kunne lave de nødvendige beregninger for at kunne opbygge og fejlfinde på proportionalventiler med spændingsregulering.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Grundlæggende elektronik på mobile køretøjer 2

Kurset henvender sig til alle, som skal foretage eftersyn eller reparation af elektriske kredsløb på mobile maskiner.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Grundlæggende elektronik på mobile køretøjer 1

Kurset henvender sig til alle, som skal fortage eftersyn eller reparation af elektriske kredsløb på mobile maskiner.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. 2

Kursisten som deltager på dette kursus har typisk allerede deltaget i Håndholdte Have og Parkmaskiner 1 og ønsker at bygge oven på dette kursus.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Håndholdt have/parkmask, just. og enkel rep. 1

Under kurset opnår kursisten kendskab til funktion, simpel fejlsøgning og justering af håndholdte have og parkmaskiner. Dette sker gennem undervisning i værksted såvel som teorilokale.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

2- og 4-taktsmotor, rep. af have/parkmaskiner, 1

Deltageren har efter kurset viden og færdigheder til at, foretage kontrol, eftersyn og simpel fejlfinding af 2- og 4-taktsmotorer, herunder motorens enkeltkomponenter og udskifte defekte komponenter.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

LS hydraulik på mobile maskiner

Under kurset vil deltageren hovedsaligt arbejde med fejlsøgning på LS-hydraulik.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Sammenkobling på og indregulering af mobilhyd. anlæg

Gennem kurset får deltageren indgående kendskab til forskellige typer proportional ventiler, både med åbenog lukket center. Derunder også flowdelingsventiler sammenkoblet med traditionelle ventiler.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Hydraulikteknik for maskinreparatører på offroad materiel

Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske systemer med proportionalventiler og hydraulikpumper med variabel deplacement på offroad materiel.
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel

Vi anbefaler, at alle kursister starter med kurset 48110 - Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel (trin 1), hvorved det bedste kursusudbytte opnås. Efterfølgende kan vi tilbyde disse kurser:
Erhvervsskolerne Aars
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Årstidens blomsterbinderi. pyntning af kirkerummet

Vi med buketter og dekorationer til kirkerummet og kirkens alter. Udover årstidens indkøbte blomster, udnytter vi de forekomster, naturen kan byde på lige nu. Der tages udgangspunkt i at dekorere kirk
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Trækundskab i bymiljøer

Deltagerne kan udarbejde forslag til plantning af træer, samt underbeplantning ved træer, som er egnet til indgå i et bestemt bymiljø, ud fra kendskab til træernes naturlige omgivelser og habitatsforh
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Træpleje og livsbetingelser

I uddannelsen arbejder deltagerne med bedømmelse og vurdering af faktorer, som er medvirkende til at skabe gode livsbetingelser i deres naturlige omgivelser.I uddannelsen arbejder deltagerne med bedøm
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Træbiologi træpleje og byøkologi

I uddannelsen arbejder deltagerne med at udføre pleje og beskæring af bytræer og udarbejder en samlet plejeplan for konkrete enkelttræer i forskellige bymiljøer.
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse af stauder i grønne anlæg

I uddannelsen arbejder deltageren med planlægning af grønne anlæg, hvor der indgår og anvendes forskellige typer af stauder som vigtige elementer. I arbejdet indgår kendskab til stauders forskellighed
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Indendørs beplantning e-læring, 11 dage

Kurset tager udgangspunkt i de arbejdsopgaver og situationer, du vil komme ud for i et arbejde med indendørs beplantning. Hovedmålet er at sikre en optimal plantepleje og kundekontakt. Kurset er samme
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Plænegræs, vækstforhold og gødning

Deltageren kan, ved etablering og pleje af plænegræsarealer, vælge plænegræsblandinger til forskellige formål, ud fra kendskab til frøspiring og de forskellige græsarters egenskaber. Deltageren kan ud
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Kirkegårdsanlæg etablering og pleje

I uddannelsen lærer man at etablere et kirkegårdsanlæg gravsted med div planter m.m.
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser, 2 dage

Kurset oprettes efter ønske. Kontakt konsulent - se link. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange mv.
Learnmark
Læs mere
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Opdatering af HACCP/egenkontrol (2 dage)

Du lærer ud fra gældende lovgivning at medvirke ved vedligehold af egenkontrolsystem i forbindelse med procesindustriel levnedsmiddelproduktion.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

HACCP/egenkontrol – operatører i fødevareindustri (3 dage)

Deltageren kan medvirke ved opbygning af egenkontrolsystem i forbindelse med industriel levnedsmiddelproduktion.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Produktionshygiejne – operatører fødevareindustri (1 dag)

Deltageren kan udvise korrekt adfærd i forhold til at undgå forurening af fødevarer i forbindelse med industriel fødevareproduktion.
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK