Kontakt os

Kontakt Lotte Julin Bock for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Lotte Julin Bock
8740 3412
ljb@gls-a.dk

Find kursus

Branche:

Kursusudbyder:

Uddannelstype:

Vis alle
Online kursus
Fysisk kursus

Søge resultat

Nulstil filtre
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Miljøbevidsthed i industrien (3 dage)

Du lærer at reducer spild og affald i optimeringen af virksomhedens værdi- og ressourcestrømme samt handle miljømæssigt korrekt og indgå i processen med at sænke industrivirksomhedens miljøbelastning.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Sikker adfærd i produktionen (1 dag)

Du lærer om kommunikation og metoder til instruktion med feedback kan bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Håndtering af uheld og ulykker (3 dage)

Du lærer om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Tavlemøder (1 dag)

Du lærer at indgå i selvstyrende grupper som anvender tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde samt problemløsning og forbedringer i produktionen.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Intro til digitalisering – i produktionen (5 dage)

Du lærer at anvende virksomhedens digitale enheder som et naturligt værktøj i din jobfunktion, og viden om hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret og anvendt i en industriel produktion.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen (5 dage)

Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 LEAN principper, de 7 spildformer, kaizen, problemløsning og projektstyring til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse af produktionsdata (3 dage)

Du lærer at opsamle indtaste og bruge data i forskellige funktioner i en digitaliseret produktion samt vurdere data i forhold til egen jobfunktion og sikkerhed omkring data.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse standardiseret arbejde for operatører (2 dage)

Du lærer om Standard Work (standardiseret arbejde) som en metode til at optimere industrielle produktionsprocesser samt udarbejde en standardiseret procesbeskrivelse ”SOP’er).
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Lean support i produktionen (2 dage)

Du lærer at gennemføre Lean Workshops i finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild samt faciliter forbedringstiltag med PDCA(plan, do, check, act) og KAIZEN tavle.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion (3 dage)

Du lærer at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Omstillingseffektivisering for operatører (2 dage)

Du lærer at anvende f.eks. QRM eller SMED-metoden, til at effektivisere omstillingstiden med henblik på at opnå mindre seriestørrelser samt kortere gennemløbstider og færre varer-i-arbejde.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Systematisk problemløsning for operatører (2 dage)

Du lærer at bruge årsag-virknings diagramværktøjet til at analysere og prioritere produktions tekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Anvendelse af 5-S modellen for operatører (2 dage)

Du lærer at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb ved anvendelse af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden 5-S (Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin).
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (1 dag)

Du lærer at planlægge en Lean produktionsoptimering ud fra de fem Lean principper og udvalgte Lean værktøjer.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Laboratoriearbejde for operatører (2 dage)

Du lærer om prøveudtagning, håndtere udtagne prøver, og udføre simple driftsanalyser samt anvende analyseresultaterne driftsmæssigt fejlfrit og vurdere, om der skal justeres i produktionsparametre.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Industrien LEAN kørekort (10 dage)

Du forstår effekten af LEAN og kan bidrage til at få LEAN processer til at køre i virksomheden. På de 10 dage lærer du at anvende de grundlæggende LEAN værktøjer i praksis mv.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen (2 dage)

Du instrueres i L-AUS bestemmelserne og får opdateret din viden og færdigheder ved udførsel af L-AUS arbejde i produktionen samt vurdere el-sikkerhedsmæssige risici og fare med tilhørende førstehjælp.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Inspektion for operatører i procesindustrien (2 dage)

Du lærer at udføre rundering og inspektion af produktionsudstyr ved brug af sanser (se, lytte, lugte, føle) samt at skelne mellem typiske fejl, mangler og rapportere/dokumentere det udførte arbejde.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind. (2 dage)

Du lærer at betjene maskiner og produktionsudstyr sikkerhedsmæssigt korrekt ud fra viden om maskin- og el-sikkerhed. Du lærer også om anvendelse og funktion af beskyttelses- og sikkerhedsudstyr.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Produktionskemi for operatører (2 dage)

Du lærer at håndtere, opbevare og bortskaffe kemiske stoffer sikkerheds- og miljømæssig korrekt samt betydningen af faresymboler, risiko- og sikkerhedssætninger og tilhørende personlige værnemidler.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Operatørvedligehold – MEKANISK intro (3 dage)

Du lære at udfører dagligt mekanisk vedligehold af simpelt produktionsudstyr ved hjælp af korrekt værktøj og enkle tegninger samt at rapportere og dokumentere det udførte arbejde mv.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Operatørvedligehold – AUTOMATIK intro (5 dage)

Du lærer at betjene og fejlfinde på en 3-faset motor installation og udføre simpelt vedligehold på pneumatik samt at udskifte sikringer og genindkoble termorelæ mv.
Fysisk kursus
EUC Lillebælt
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Trækundskab i bymiljøer

Deltagerne kan udarbejde forslag til plantning af træer, samt underbeplantning ved træer, som er egnet til indgå i et bestemt bymiljø, ud fra kendskab til træernes naturlige omgivelser og habitatsforh
Fysisk kursus
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Dato endnu
ikke fastsat
LUK
Tilføj til kursuskatalog
Fjern fra kursuskatalog

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser, 2 dage

Kurset oprettes efter ønske. Kontakt konsulent - se link. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange mv.
Fysisk kursus
Learnmark
Dato endnu
ikke fastsat
LUK